Hvordan oppgradere BarTender

Det er enkelt å oppdatere BarTender til nyeste versjon, oppgradere den til en kraftigere versjon, eller legge til skriverlisenser til ditt nåværende system.


Gratis oppdateringer


Store oppgraderinger

Kontakt din BarTender-forhandler for alle store oppgraderinger:

  • Oppgrader til ny versjon, slik som fra v. 10.1 til BarTender 2016. Hvis du har en gyldig vedlikeholdsavtale for programvare, kan du gratis oppgradere til en ny versjon med en gang. Ellers må du oppdatere ditt programvarevedlikehold.

  • Oppgrader til en kraftigere versjon, slik som fra Professional edition til Enterprise Automation edition. Dette er en betalt oppgradering.

  • Øke antallet skrivere, slik som fra 3 skrivere til 10 skrivere. Dette er en betalt oppgradering.

Din BarTender-forhandler sørger for at du får den riktige oppgraderingen. Sørg for at du har:

  • Din produktnøkkelkode (PKC): Du finner denne på innsiden av ditt BarTender CD-omslag.

  • Din versjon og utgave: Gå til BarTenders hjelpmeny, og velg Om, for å finne dette.

  • Et registrert produkt: Hvis du ikke har registrert din BarTender-programvare, kan oppgraderingsprosessen bli forsinket. Du kan registrere online.

Hvis behovet er presserende, vil forhandleren muligens kunne gi deg en ny produktnøkkelkode via telefon eller e-post. Du kan deretter laste ned den nyeste versjonen fra denne nettsiden, installere den, og aktivere den med den nye produktnøkkelkoden. (Oppgradering til en ny produktnøkkelkode medfører at forrige produktnøkkelkode vil bli deaktivert for å hindre fremtidige installasjoner med den gamle produktnøkkelkoden.)

Hvis din opprinnelige forhandler ikke kan hjelpe deg med dette, kan du kontakte oss for å bli tilknyttet en ny forhandler.

Mer informasjon

Oversikt over BarTender

Dette er nytt i BarTender 2016

Sammenlign versjoner

Hent tekniske spesifikasjoner

Kjøp BarTender

Oppgrader BarTender

Registrer BarTender

Kontakt teknisk brukerstøtte

Hent skriverdrivere

Strekkodeprogramvare

Uttalelser fra våre kunder

«BarTenders evne til å integreres med alle ERP-er, systemer for utforming av sikkerhetsdatablader og styringssystemer, kombinert med dens brukervennlige og kraftige Intelligent Templates™, har gjort det til det vårt foretrukne programvareprodukt for å integrere og løse utfordringer knyttet til GHS-samsvarsmerking for alle våre kjemikaliekunder.»

– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)