BarTender®: Fire versjoner for å møte ethvert behov

BarTenders fire versjoner gjør at du enkelt kan oppgradere systemet når virksomheten din vokser, uten ekstrakostnadene og komplikasjonene som følger med kjøp av tilleggsprodukter.

Rask versjonsveiviser

Opprett
(design og skriv ut)

Basic Edition

Professional Edition

Kom i gang på bare noen minutter!

Alle Basic-funksjoner, pluss:

 • Design og skriv ut etiketter, kort, magnetstripekort m.m.
 • Optimer utskriftshastigheten til enhver skriver eller merkeenhet.
 • Design dataregistreringsskjemaer som gir datavalidering og aksepterer inntasting fra tastaturet eller strekkodeskanneren på utskriftstidspunktet.

Lisensiert per PC

 • Les av data fra CSV-filer, databaser og Excel. Du kan enkelt søke og velge dokumenter som skal skrives ut.
 • Kod RFID-etiketter.

Lisensiert per PC

Opprett og automatiser
(Design, skriv ut og kontroller)

Automation Edition

Enterprise Automation Edition

Alle Professional-funksjoner, pluss:

Alle Automation-funksjoner, pluss:

 • Automatisk utskrift fra alle operativsystemer, systemer eller enheter som svar på dataoverføringer og SDK-forespørsler.
 • Design som bruker Intelligent Templates for å redusere vedlikeholdsbehovet.
 • Sikre utskriftsmiljøet med bruker- og grupperoller.
 • Overvåke utskriftsstatusen i sanntid og vis detaljert historikk over systembruk.

Lisensiert per skriver

 • Automatisk utskrift som svar på kommunikasjon med webtjeneste-API-er eller TCP/IP-kommunikasjon.
 • Integrer med SAP og Oracle.
 • Dra nytte av sentralisert systembehandling, nettleserbasert utskrift, sentralisert lagring av maler med revisjonskontroll, støtte for elektronisk signatur, full SDK-kontroll, smartkortkoding m.m.

Lisensiert per skriver


Liste over alle funksjoner

B = Basic
P = Professional
A = Automation
EA = Enterprise Automation
= Funksjonen støttes helt
= Delvis støttet
= Støtter sentralisert database for flere brukere
= Støtter bare lokale databaser
= Støtter alle skrivere og utskriftsjobber på nettverket
= Fungerer for lokale skrivere og nettverksskrivere (og utskriftsjobber) som har drivere installert på den lokale datamaskinen

Sammenligning av nåværende funksjoner:

VERSJONER: B P A EA
GENERELT
Lisensiert basert på antall skrivere i bruk
Lisensiert basert på antall PC-er i bruk
Gratis teknisk brukerstøtte for korrekt registrerte brukere
HTML-basert kontekstsensitiv hjelp
Brukergrensesnitt oversatt til mer enn 20 språk
TILHØRENDE PROGRAMMER
Integration Builder lager integrasjoner for å kontrollere BarTender fra andre programmer
Administration Console sørger for én enkelt destinasjon for kontrollering av sikkerheten, administrering av integrasjoner, overvåking av BarTender-relaterte tjenester og administrering av BarTender System Database
Printer Maestro distribuerer til skrivere og skriverkøer på nettverket
Librarian kontrollerer tilgang, styrer arbeidsflyt og sporer revisjoner av BarTender-dokumenter og andre filer i en sikker database
History Explorer viser loggene som er lagret i BarTender System Database
Reprint Console skriver ut tidligere utskriftsjobber på nytt
Print Station har et enkelt «ett-klikks» grensesnitt for valg og utskrift av BarTender-dokumenter
Batch Maker definerer og skriver ut bunker med flere BarTender-dokumenter
Print Portal har et intuitivt, nettleserbasert grensesnitt for valg og utskrift av BarTender-dokumenter, inkludert støtte for nettbrett og smarttelefoner samt muligheten til å skrive ut via nettskyen
MALDESIGN
Ekte «hva-du-ser-er-hva-du-får» maldesign
«Nytt dokument»-veiviseren sikrer riktig valg av skriver og sørger for maksimal utskrifthastighet
Tosidig («dupleks») design og utskrift
Klikk-og-pek-oppretting av alle objekter, inkludert tekst, strekkoder, linjer, bokser, figurer og grafiske illustrasjoner
Importer og lysne fotografier av gamle etiketter, kort eller brikker for å bruke dem som designhjelpemidler ved konvertering fra gamle systemer
Ubegrenset angre / gjør om-kommando
Endre størrelse og omplasser objekter på flere måter: Mus, piltaster, inntastede verdier
Funksjoner for automatisk justering av flere objekter
Intelligent TemplatesTM: Objekter kan plasseres på separate, låsbare lag for betinget utskrift og redigeringssikkerhet. Malobjekter kan endres programmatisk under utskriftsjobber
Linjer, figurer, tekst og grafikk kan roteres en tiendedels grad
«Flytt til forgrunnen» og «Send til bakgrunnen»
Grupper og splitt flere objekter
Direkte databasevisning i objekter i maldesignområde
Eksporter strekkoder til andre programmer
Full farge-, mønster- og gradientstøtte for alle malobjekter
Automatiske kantlinjer for tekst, strekkoder og grafikk kan velges
Kombiner flere malobjekter til gjenbrukbare komponenter
Bibliotek med maler for «klar-til-utskrift»-etiketter, kort og brikker
Miniatyrbilder som forhåndsviser lagrede BarTender-dokumenter. Disse kan vises i både BarTender og Windows Explorer
Metriske og amerikanske mål
ETIKETTRULLER OG ANDRE MEDIER
Designmaler opp til 3,25 m (128 tommer) lange og/eller brede (avhenger av skriverens og driveres begrensninger)
Ubegrenset antall etiketter, kort eller brikker, arrangert i ubegrenset antall rekker og/eller kolonner per ark
Veiviser for sideoppsett hjelper til med korrekt spesifisering av mediedimensjoner
Database med tusenvis av størrelser for merkevareetiketter, kort og brikker
Støtter rektangulære, sirkulære og elliptiske media
TEKST
Støtte for flere skrifter: OpenType, TrueType, Adobe, PostScript, nedlastbare skrifter og skrifter innebygd i skriveren
Tekstredigering og størrelsestilpasning på skjermen
Kraftfull rikt tekstformat formatering ved bruk av skjermbasert «hva-du-ser-er-hva-du-får»-redigeringsprogram.
Strekker tekst horisontalt eller vertikalt
Automatisk direkteskalering av tekst til å passe inn i forhåndsdefinert høyde og bredde
Avsnittsformatering: Flere justeringsmetoder, linjeavstandskontroll, innrykk, og avstander innad i avsnitt
Kontroll over sammentrekking og avstand mellom bokstaver
Skrifter med omriss
Buet og sirkulær tekst
Brukerdefinerbare tabulatorstopp
Utskrift av hvit tekst på svart bakgrunn (valgt med et enkelt museklikk)
Støtte for RTF, HTML og XAML
STREKKODER
Utallige 1 og 2 dimensjonale symbolikker
Omfattende bibliotek med strekkodeformater i industristandard
Valgfri visning av start/stopp-tegn
Variabel og ubegrenset bredde og høyde
Minimumsbredde bare begrenset av skriveroppløsning
GS1 (tidligere UCC/EAN)-veiviser Application Identifier Data Source
Automatisk kontrollsifferkapasitet
Sekvensielt nummererte strekkoder
Plasserer «menneskelesbar tekst» hvor som helst i forhold til strekkodene
Tilpassbar mal for «menneskelesbar tekst»
Uavhenging undertrykking eller visning av tegn fra ulike underfelter
GRAFIKK, BILDER OG SYMBOLER
Tegn linjer, sirkler, ellipser, rektangler, avrundede rektangler, trekanter, polygoner, piler, buer, stjerner og mange andre former
Flere stiplede linjestiler og sammensatte linjestiler
Fyllalternativer for linjer og former inkluderer farger, gradienter med flere punkter, mønster, og punktgrafikk
Importer mer enn 70 grafikkformater, inkludert BMP, DCX, DIB, DXF, EPS, GIF, IMG, JPG, PCX, PNG, TGA, TIF, WMF, WPG m.m.
Integrert online søk og import av utklipp
Twain- og WIA-støtte for bildeskannere og kamera
Grunnleggende bildeprosessering: Juster lysstyrke, kontrast, fargemetning, fargetone, skarphet, utjevning, beskjæring m.m.
Bransjespesifikke biblioteker med grafiske symbolskrifter
Koblet grafikk muliggjør dynamisk endring av ekstern grafikk
Angi bakgrunnsbilder og farger for maler
UTSKRIFT
Støtter mer enn 4000 industriskrivere
Ekte Windows-drivere, kan brukes av andre programmer
Seagull-drivere med statusovervåking viser skriverstatus i standard Windows-kø
Tosidig («dupleks») design og utskrift
Tilpassede sidemaler, inkludert utskrift utenfor etiketten når du skriver ut flere sider (for eksempel for å inkludere sidetall)
Flere maler per dokument
Integrerte jobbskillemaler
Batch Maker definerer og skriver ut bunker med flere BarTender-dokumenter
Print Station støtter «ett-klikks» etikettvalg og utskrift
Betingelsesbasert utskrift av maler
Eksporter skriverkodemaler til XML-aktiverte skrivere
Avansert forhåndsvisning av utskrift på skjerm
Avansert papirkutterkontroll
Angi startposisjon på sider med delvis brukte etiketter, kort eller brikker
Støtter skriverbaserte strekkoder, serienumre,
klokkeslett, dato, og kopier
Hastighetsoptimalisering gjenbruker gjentakende data istedet for å sende dem på nytt
Støtte for både lokale skrivere og nettverksskrivere
Utskriftsantallet kan angis fra tastaturet eller datakilden
UTSKRIFT OG KODING AV KORT
Bildeopptak på utskriftstidspunktet, støtter WIA- og VFW-webkamera
Automatisk ansiktsgjenkjenning og beskjæring
Koding av magnetstriper
Koding av smartkort (både med og uten kontakt)
SERIALISERING
Grunnleggende serialisering: Numerisk (base 10), alfabetisk (base 26) og sammensatte numeriske og alfabetiske sekvenser med økning/reduksjon av ethvert intervall
Avansert serialisering: Alfanumerisk (base 36), heksadesimal (base 16) og tilpasset serialisering
Separat overrulling/underrulling og mulighet for tilbakestilling av verdi
Serialiser per side eller per jobb. Tilbakestill telleren når klokkeslettet eller datoen endres
Serialiser når datakilde eller felter endres. Tilbakestill telleren for hver databasepost eller ved feltendringer
Bevar eller utvid feltlengden ved overrulling
BRUK AV DATAKILDER
Lag skjemaer for registrering av data på utskriftstidspunktet for data fra tastatur og strekkodeleser
Del globale datafelt blant alle dokumenter som bruker samme systemdatabase
Databasestøtte via ADO.NET-drivere, slik at du enkelt kan koble til databasen din
Data fra vekter som støttes av dataregistreringsskjemaer
Microsoft OLE DB og ODBC støtte, inkludert drivere for: Access, AS/400, Btrieve, dBase, Excel, Informix, Interbase, MySQL, Oracle-database, Pervasive.SQL, PostgreSQL, Progress, SQL Server, Sybase m.m.
Lesing av Excel-filer
Lesing av ASCII- og Unicode-tekstfiler (sitat og komma, fast bredde og brukerdefinert avgrensning)
SAP-sertifisert grensesnitt til AII (Auto ID Infrastructure) XML-dokumenter
Lesing av data fra SAP IDocs
Oracle-sertifisert grensesnitt til XML-utskriftsforespørsler
Dra-og-slipp-kobling til data
Allsidig tilgang til data fra flere tabeller
Importer variabel grafikk fra databaser
Veiviser for dataspørring og tilpasset SQL-assistent
Individuell utvelgelse av oppføringer ved utskrift
DATABEHANDLING
Unicode-støtte (feltnavn, filer,
servere, skrivere osv.) for hele systemet
Visual Basic-skripting for tilpasset databehandling
Visual Basic Script Editor for forenklet implementering av, tilgang til og navigering i egendefinert kode
Visual Basic-skripting for å åpne, lukke, lagre dokument og hendelser på utskriftstidspunktet
Søk-og-erstatt-funksjon på utskriftstidspunktet
Brukerdefinerbare minimums- og maksimums feltlengder
Bruk og/eller ekskluder utvalgte deler av databasefelter
Tilpassede dataregistreringsfiltre og feilsjekking
Tilpass håndtering av enkeltmeldinger og varsler
Flere datakilder sammenkoblet per malobjekt
Kildedata med tastatur, klokkeslett og dato (fra PC eller skriver)
Enkel inntasting av spesialtegn og «ikke-utskrivbare» tegn
Datafelter som kan deles
Datatypestøtte, inkludert: tekst, dato, klokkeslett, tall, valuta, prosent og brøk
STANDARD INTEGRASJON
Kan kjøres som et «bakgrunnsprogram»
Styring fra andre programmer ved hjelp av ActiveX
Styring fra andre programmer ved hjelp av kommandolinjer
Registrerer innkommende data og starter deretter å skrive ut og loggføre resultater
Angi både BarTender-dokumentet og data som skal skrives ut fra andre programmer
Automatisk skrivervalg
Loggfør til fil: Feil og hendelser
Loggfør til database: Feil og hendelser, pluss detaljer om utskriftsjobber i BarTender
Egendefinerte e-poster om feil, hendelser og status
Eksporter skriverkodemaler for SAPscript-ITF, tastatur, skrivere som godtar XML m.m.
SYSTEMADMINISTRASJON OG SIKKERHET
Administration Console administrerer brukertillatelser og krypterer dokumenter
Administration Console støtter elektroniske signaturer og loggfører forespørsler om tillatelser
Lås dokumenter med passord
Lås BarTender i en passordbeskyttet «kun-utskrift»-modus
History Explorer kontroller tidligere utskriftsjobber og andre hendelser
Loggfør bilder av alle utskrevne elementer
Loggfør revisjonsnummer og endringsbeskrivelser til dokumentfilen
Librarian administrerer dokumentpublisering, revisjonssporing og tilbakerulling innenfor en sikker database
AVANSERT INTEGRASJON
SAP-sertifisert for AII
Lesing av data fra SAP IDocs
Oracle-sertifisert for WMS og MSCA
Oracle XML-integrasjon ved bruk av en TCP/IP-socket
Støtter IBM WebSphere Sensor Events
Behandler utløsere for filer, e-post og serieporter
Støtter TCP/IP-utløsere og dataoverføring
Optimalisert for å motta, starte og overvåke nye utskriftsjobber uten å vente på at eksisterende jobber avsluttes
Kan returnere XML-statusrespons som en fil eller via en TCP/IP-port
Detaljert status på utskriftsjobb tilgjengelig for andre programmer som bruker ActiveX
.NET SDK for å styre ett eksemplar av BarTender om gangen. (C# & VB.NET-eksempler inkludert)
.NET SDK for å kontrollere flere eksemplarer av BarTender samtidig
.NET SDK for BarTender System Database muliggjør automatisert gjennomgang og opptrykk av tidligere utskriftsjobber
.NET SDK for Librarian tillater automatisert tillegging av fil, fjerning, endre navn, sjekke inn og ut, osv.
ASP.NET-eksempelprogram for egendefinert utskrift fra nettleser
Automatisk konvertering av forskjellige XML-formater ved bruk av XLS-stilark
BarTender XML Command Scripts øker hastigheten på automatisering og forenkler fjernstyring
RFID-STØTTE
Innebygde RFID-objekter med alle funksjoner
Koder brikketypene EPC Gen2, EPC-klasse 1, ISO 18000-6b, ISO 15693, Tag-It,
I-CODE, TagSys, My-d og Picotag
Støtter DoD, Wal-Mart og andre EPC-dataformater, inkludert SGTIN, SSCC, GIAI, GID, GRAI, SGLN
Støtte for mange enkel- og dobbel-byte kodesett, inkludert asiatiske språk, UTF-8 og UTF-16
Kan kopiere enten tekst- eller heksadesimalrepresentasjon av RFID-data i tekst og strekkode
Støtter valgfri skrivebeskyttelse
Støtter segment og startblokk, inkludert skriving til flere blokker
Kan konfigurere skriverens RFID-alternativer (f.eks. transponderoffset og maksimalt antall forsøk)
Vise antenne, databrikke og substrat på etikett. Velg forhåndsvalgt eller egenvalgt antennepunktgrafikk
ENTERPRISE UTSKRIFTSBEHANDLING
Optimalisert for å håndtere et høyt antall etikettforespørsler fra flere nettverksbrukere til én eller flere servere
Nettleserbasert utskrift fra nettverk og Internett
Støtte for Windows Cluster Server
Med Reprint Console kan du søke etter tidligere jobber og skrive dem ut på nytt
Konfigurer sikkerhet, kø og andre utvalgte driverinnstillinger for flere skrivere samtidig.
Printer Maestro viser status for alle Windows-utskriftsjobber i ett vindu
Printer Maestro sporer forbruk av skrivermateriell og beholdningen av skriverdeler. Genererer egendefinerte varsler.
Loggfører skriverhendelser for Windows-utskriftsjobber i tillegg til utskriftsjobbene fra BarTender
Velg egendefinerte varsler for skriverhendelser og lavt beholdningsnivå
Mer informasjon

Oversikt over BarTender

Dette er nytt i BarTender 2016

Sammenlign versjoner

Hent tekniske spesifikasjoner

Kjøp BarTender

Oppgrader BarTender

Registrer BarTender

Kontakt teknisk brukerstøtte

Hent skriverdrivere

Strekkodeprogramvare

Uttalelser fra våre kunder

«BarTenders evne til å integreres med alle ERP-er, systemer for utforming av sikkerhetsdatablader og styringssystemer, kombinert med dens brukervennlige og kraftige Intelligent Templates™, har gjort det til det vårt foretrukne programvareprodukt for å integrere og løse utfordringer knyttet til GHS-samsvarsmerking for alle våre kjemikaliekunder.»

– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)