banner-chemicalsjpg

Merking for GHS (Global Harmonized System)

BarTender®-programvaren er en integrert del av GHS merkestrategien til kjemiske anlegg verden over, distribuert til de 100 beste ICIS-produsentene samt lokale og regionale produsenter. Den kjemiske industrien velger BarTender for dens enkle distribusjon og konfigurerbare teknologi med bransjekompetanse i ryggen – vi forstår hvilke krav til overholdelse av forskrifter og press fra forsyningskjeden produsenter og distributører av kjemikalier står overfor.


Om GHS

FN vedtok Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) i 2002 med et mål om å forbedre ansattes sikkerhet og forenkle global handel ved å foreskrive et sett med regler som dekker opplæring, produktmerking og sikkerhetsdokumentasjon for å identifisere kjemikalier og metoder for sikker håndtering på arbeidsplassen. FN ser på og reviderer deretter GHS hvert år, med revisjon seks forventet i år, 2015.

Hvert av FNs medlemsland bestemmer hvilke kategorier og elementer av systemet de vil vedta og setter sin egen plan for å implementere dem.

I USA ble GHS vedtatt i 2012, med samsvarstidsfrister fordelt på 2014, 2015 og 2016. GHS administreres av OSHA og blir noen ganger også kalt HazCom 2012. Det er viktig å huske at OSHAs hovedoppgave er sikkerhet på arbeidsplassen. Når et produkt er i forvaring hos en av dine ansatte, håndteres, lagres eller transporteres, holder OSHA deg ansvarlig for at det blir riktig merket. Ansatte skal alltid ha tilgang til fullstendig fareinformasjon.

I EU kalles GHS for CLP, forkortelse for “EC Regulation no. 1272 / 2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.” Det ble vedtatt i 2008, og trådte i kraft i 2009. CLP administreres av European Chemicals Agency (ECHA).

GHS er fullt implementert og tredd i kraft Japan, Korea, New Zealand og Taiwan, Kina. De andre APAC-landene er i ulike stadier av adopsjon.

For mer spesifikk informasjon, beveg musen over kartet for å se GHS gjennomføringsstatus for utvalgte land og regioner.

Land/regioner som allerede har innført GHS
Land/regioner som holder på å innføre GHS
Beveg musen over kartet for å se GHS-gjennomføringsstatus for utvalgte land og regioner.
Brasil
Rene stoffer må være riktig klassifisert, pakket og merket og ledsaget av SDS. Blandede kjemikalier må være i samsvar innen 1. juni 2015. Brasiliansk portugisisk er påkrevd språk for merking og dokumentasjon.
Canada
Health Canada publiserte et utkast til forslag til gjennomføringen av GHS, og kommentarperiode ble avsluttet 15 september 2013. Avsluttende behandling forestående.
Kina
gjennomført for transport, SDS, etiketter og klassifiseringer
Europeiske Union / EEA
Regelverk for klassifisering, merking og emballering (CLP) tilpasser EU og EØS-landene med GHS, som er fullt gjennomført for stoffer. Frist for fullt samsvar for blandinger er 1. juni 2015. Tyrkia, nylig gitt tilgang til EU, har etablert en samsvarsfrist til 1. januar 2013 for stoffer. EU-kandidatlandet Makedonia er i ferd med GHS gjennomføring.
India
Et utkast til regelverk ble utgitt i 2011. I oktober 2013 er de endelige reglene ikke publisert.
Japan
Japan begynte GHS prosessen i 2001, og reguleringen er fullt gjennomført.
Russland
Innføring av GHS regler er frivillig. Fullt innført for transport og farlig gods. Eurasian Economic Commission (EEC) har vedtatt en forskrift som vil gjøre GHS-samsvar juridisk bindende fra juli 2017 om medlemslandene (Russland, Kasakhstan og Hviterussland) kan nå enighet om gjennomføring.
USA
1. desember 2013, frist for opplæring av arbeidstakere om de nye etikett- og SDS- formater; 1. desember 2015, frist for å etterkomme GHS-bestemmelser, med unntak av distributører, som kan fortsette å sende produkter fra sine leverandører merket under det gamle systemet; 1. juni 2016, må alle kjemikalier som er lagret og transportert i USA merkes og transporteres i henhold til GHS-bestemmelser.
Mexico
Fullt gjennomført, men GHS samsvar er ikke obligatorisk, og håndheves heller ikke i Mexico.
Australia
Del 7.1 av Work Health and Safety Regulations (WHS) trer i kraft 31. desember 2016. Disse standardene er på linje med FNs anbefalinger.
Taiwan
GHS er fullt gjennomført i Taiwan.
Serbia
Frist for samsvar med Official Gazette of the Republic of Serbia No 64/10 er 1. juni 2015. Det serbiske språket må vises på etiketten, men det finnes bestemmelser for andre språk som skal inkluderes. Bestemmelsene i denne forskriften ligger tett opp til EUs CLP.
Malaysia
Fristen for gjennomføring av Malaysias Occupational Safety and Health Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals (CLASS) er 17. april 2015. Forskriften gjenspeiler tett FNs GHS-system.

OSHA Enforcement Guidance, februar 2015

Mange nedstrømsbrukere i USAs kjemikalieforsyningskjede har funnet OSHA GHS-systemet, som er planlagt å tre i kraft 1. juni 2015, besværlig å gjennomføre. OSHA nylig gitt noen lettelser for den kjemiske industrien i form av retningslinjer for skjønnsmessig håndheving.

Frem til 9. februar 2017, vil OSHA ikke angi de medlemmer av nedstrøms kjemikalieforsyningskjede som ikke kan møte fristen på 1. juni 2015 for bruk av GHS-samsvarsetiketter og HMS-datablad på grunn av manglende evne til å innhente nødvendig informasjon fra deres oppstrømsleverandører.

For å bli vurdert for denne skjønnsmessige håndhevingslettelsen, må selskapet fremvise:

 • Dokumentert bevis på forsøk på å innhente nødvendige opplysninger fra oppstrømsleverandører.
 • Dokumentert bevis på arbeid med å innhente informasjon fra andre kilder.
 • Dokumentert bevis på forsøk på å klassifisere data på egen hånd.
 • En tydelig og gjennomførbar tidsplan for samsvar.

For å lære mer, gå til OSHA nettstedet.


GHS-etiketten

Hensikten med GHS var å opprette en klar og konsistent metode for å kommunisere om kjemikalier gjennom merking og dokumentasjon. Men med gjennomføringsfrister som er nært forestående, finner kjemiske bedrifter kravene alt annet enn klare og konsistente.

Hva er de påbudte etikettelementene og hvordan skal de brukes? Hold markøren over de blå prikkene på siden av dette merket for å lære mer.

Produktnavn

Signalord

Et av to signalord , enten ADVARSEL for produkter med en "mindre enn alvorlig eller ikke-dødelig fare", eller FARE for produkter med en "alvorlig eller potensielt dødelig fare"

Faresetninger (H-setninger)

71 H-setninger gir sikkerhets-, helse- og miljøadvarsler om produktet. Minst én må være tilstede på GHS-etiketten. H-setninger erstatter EUs R-setninger.

Sikkerhetssetning (P-setninger)

Minst én, og opp til seks P-setninger, vises på etiketten. Hver forholder seg til etikettens piktogrammer, og beskriver lagring, håndtering og førstehjelpsinstruksjoner. P-setninger erstatter EUs S-setninger.

Produktidentifikator

Et produkt blir vanligvis identifisert av enten sitt CAS- eller IUPAC-nummer.

 • IUPAC er en kombinasjon av bokstaver, tall og bindestreker som identifisere organiske kjemikalier, og kan være titalls tegn lang.
 • CAS-nummer er delt inn i tre deler med bindestreker; den første delen består av mellom ett og syv sifre, den andre delen to sifre, og den tredje ett siffer.

Leverandøridentifikasjon

Navn, adresse og telefonnummer til leverandøren skal stå på etiketten.

Piktogrammer

Det er ni svarte, hvite og røde, rombeformede GHS-piktogrammer, hvor hver er en rask visuell identifikator for sikkerhet ved håndtering. Ingen tomme, røde romber kan vises på en etikett.

Tilleggsinformasjon

Dette kan være alt en leverandør velger: en strekkode, Internett-adresse, firmalogo, lagerdata, kontaktinformasjon vedrørende farlige materialer. Tilleggsinformasjon kan skrives ut i farger for å formidle ytterligere informasjon og støtte bedriftens merkevarestandarder.

Krav til etikettstørrelse

Merk at i EU må piktogrammer må være minst 1/15 av etikettens størrelse.

Beholder Minimum etikettstørrelse (mm)
<3> 74 x 52
3-5 liter 105 x 74
5-500 liter 148 x 105
>500 liter 210 x 148

Hensyn som må tas ved utskrift av GHS-etiketter

Monokromatisk (ensfarget) etikettutskrift har vært vanlig ved kjemikalieproduksjon og lageranlegg. Med dette holder på å endres. I nesten alle land krever nå GHS piktogrammer en rød ramme. Du kan bruke etikettmedia forhåndstrykt med røde romber som et alternativ, men denne metoden er avhengig av at operatøren kan velge media med riktig antall og plassering av røde romber. En enkel brukerfeil kan føre til manglende samsvar og bøter.

I tillegg vil et produkt som trenger en International Maritime Dangerous Goods (IMDG)-sertifisering også trenge en etikett som oppfyller BS5609 spesifikasjoner for klebeevne og fargeekthet i saltvann. Mens BS5609 samsvar i stor grad avhenger av media som brukes til å skrive ut etiketten, kan ikke alle utskriftssystemer produsere en etikett som vil bestå den nødvendige testing.

Mange av våre partnere tilbyr skrivere som er spesielt utviklet for å hjelpe kjemiske selskaper møte de nye GHS-standarder. Og siden BarTenders utskriftsarkitektur er bygget på Microsofts driverstandarder, er vi en tilpasningsdyktig del av din GHS-løsning, uansett hvilken Windows skriver du velger.

For mer informasjon om GHS-kompatibel utskrift, kontakt oss og vi vil sette deg i kontakt med en BarTender-forhandler som kan hjelpe deg å gjøre det riktige valget for din bedrift.


BarTender og GHS: Pålitelig. Skalerbar. Tilpasningsdyktig.

BarTender® er den sikre og betrodde etikettprogramvaren som tilpasser seg for å oppfylle globale forskrifter og forretningskrav for den kjemiske industrien.

Med BarTender kan du lage og automatisere produksjonen av GHS-etiketter, med sentralisert kontroll og sikkerhet. Bruk BarTender for å koble produktet og regulatoriske data til et bredt spekter av skrivere, med samme enkle støtte for en skriver på ett anlegg som for tusenvis av skrivere fra flere skriverserier over din globale nettverk.

Hver versjon av BarTender støtter alle moderne skriftsystemer, og gjør det mulig å opprettholde bedriftens globale vekst og samsvarsstrategier. En skriftbasert samling av GHS-karakterer er også inkludert: Bruk den til å skrive ut piktogrammer på forhåndsformaterte etikettmedia, eller til opprette dine egne rødkantede piktogrammer.

BarTenders eksempel på etikettmal

Automatisering av GHS-etikettdistribuering kan redusere risikoen for brukerfeil som manuelle systemer kan medføre, og kan bidra til å gi interoperabilitet i anlegget, og gjennom hele forsyningskjeden. Kjemikalieselskaper rundt om i verden lager og automatisere deres GHS-etikettprogrammer basert på teknologien i prøveetiketten inkludert i BarTender Automation og Enterprise Automation-versjonene.

Bruk BarTenders eksempeletikett som utgangspunkt når du automatiserer produksjonen av dine GHS-etiketter. Eksempeletiketten sørger for tilkoblingen mellom dataene, enten du har hentet dem fra et globalt ERP-system, en tredjeparts database, en intern database eller et regneark som er lagret på harddisken din, og skriveren. Etikettens data kan knyttes til produktets SDS, som hjelper å forenkle anleggets prosessflyt samtidig som det oppfyller tiltak for HMS og bærekraft. Innebygde forretningsregler hjelper å administrere piktogramsamsvar, og BarTenders automatiske piktogramtilpassningsfunksjon hjelper deg å utnytte hele etikettens areal og gir optimal synlighet for sikkerhet.

Din pålitelige GHS-partner

BarTender er din pålitelige GHS-partner. Se vår korte video og se hvor enkelt det er opprette GHS-samsvarsetiketter med BarTender. Se vårt nettseminar for å lære det du trenger å vite om GHS og distribuering av den riktige løsningen for din virksomhet. Bla deg gjennom denne nettsiden og utforsk det interaktive innholdet. Lær alt du trenger å vite om GHS-systemet. Etikettelementer, globale tidsfrister, utskriftshensyn.


Hvilken BarTender passer for deg?

Velg en versjon under for å lære mer, eller last ned en gratis 30-dagers prøveversjon for å utforske alle BarTenders funksjoner og se hvordan den kan løse dine vanskeligste krav til merking, strekkoder m.m. Eventuelt må du gjerne kontakte oss for å lære mer om hvorfor BarTender er den mest pålitelige programvaren av sitt slag.

Opprett
(design og skriv ut)

Basic Edition

Professional Edition

Kom i gang på bare noen minutter!

Alle Basic-funksjoner, pluss:

 • Design og skriv ut etiketter, kort, magnetstripekort m.m.
 • Optimer utskriftshastigheten til enhver skriver eller merkeenhet.
 • Design dataregistreringsskjemaer som gir datavalidering og aksepterer inntasting fra tastaturet eller strekkodeskanneren på utskriftstidspunktet.

Lisensiert per PC

 • Les av data fra CSV-filer, databaser og Excel. Du kan enkelt søke og velge dokumenter som skal skrives ut.
 • Kod RFID-etiketter.

Lisensiert per PC

Opprett og automatiser
(Design, skriv ut og kontroller)

Automation Edition

Enterprise Automation Edition

Alle Professional-funksjoner, pluss:

Alle Automation-funksjoner, pluss:

 • Automatisk utskrift fra alle operativsystemer, systemer eller enheter som svar på dataoverføringer og SDK-forespørsler.
 • Design som bruker Intelligent Templates for å redusere vedlikeholdsbehovet.
 • Sikre utskriftsmiljøet med bruker- og grupperoller.
 • Overvåke utskriftsstatusen i sanntid og vis detaljert historikk over systembruk.

Lisensiert per skriver

 • Automatisk utskrift som svar på kommunikasjon med webtjeneste-API-er eller TCP/IP-kommunikasjon.
 • Integrer med SAP og Oracle.
 • Dra nytte av sentralisert systembehandling, nettleserbasert utskrift, sentralisert lagring av maler med revisjonskontroll, støtte for elektronisk signatur, full SDK-kontroll, smartkortkoding m.m.

Lisensiert per skriver


Beslektet informasjon

Regulatorisk løsning
Globalt harmoniseringssystem (GHS)

Hensikten med GHS var å opprette en klar og konsistent metode for å kommunisere om kjemikalier gjennom merking og dokumentasjon. Men kjemiske bedrifter finner kravene alt annet enn klare og konsekvente. Lær om GHS og hvordan BarTender kan hjelpe din bedrift å være i samsvar, uansett hvor i verden du opererer.

Bransjeløsning
Styring av merking i forsyningskjeden

Globale bedrifter innen produksjon, distribusjon, 3PL og varehus har valgt BarTender for merking til forsyningskjeden. Lær hvordan BarTender kan bidra til å effektivisere din virksomhet og hjelpe deg til å samhandle mer effektivt med hele forsyningskjeden.

PDF-dokument
Kjemisk samsvarsmerking gjort enkelt

Last ned denne informasjonen for å få mer informasjon om BarTender og merking av kjemikalier.

Seagull Scientific er et stolt medlem av National Association of Chemical Distributors (NACD), og er den eneste store produsenten av programvare for etiketter, strekkoder og RFID som er tildelt et NACD-medlemskap.

Mer informasjon

Bransjeløsning
BarTender for merking av kjemikalier

GHS etikettelementer
Piktogrammer

Elementer i GHS-etiketter
H-setninger og P-setninger

Bransjeløsning
BarTender for styring av merking i forsyningskjeden

PDF-dokument
BarTender for merking av kjemikalier

Oversikt over BarTender

Kjøp BarTender


Uttalelser fra våre kunder

«BarTenders evne til å integreres med alle ERP-er, systemer for utforming av sikkerhetsdatablader og styringssystemer, kombinert med dens brukervennlige og kraftige Intelligent Templates™, har gjort det til det vårt foretrukne programvareprodukt for å integrere og løse utfordringer knyttet til GHS-samsvarsmerking for alle våre kjemikaliekunder.»
– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)