banner-pharmajpg

BarTender®-programvare for merking av legemidler

Samsvar med globale regler for sporbarhet av reseptbelagte legemidler, som DSCSA bestemmelsene i amerikanske FDA DQSA, og EUs forfalskningsdirektiv, gir store utfordringer for legemiddelindustrien. Selv om disse serialiserings-, e-stamtavle- og registreringsordninger har fått mandat for å gi forbrukeren beskyttelse, kreves det en ny tilnærming til dataforvaltning for å bygge en integrert, interoperativ forsyningskjede samtidig som de skal være à jour med utviklingen i forskriftene. Når produsenter gjennomfører sine sporbarhetsprogrammer, avdekker de også strategisk verdi for virksomheten: En godt distribuert program kan gi bedre synlighet av leveransekjeden, redusere avfall i innkjøp og lager, og effektivisere generelle systemer.

Merkingsprosesser er avgjørende for distribuering av programmer for serialisering og e-stamtavler. Det å ha et riktig merkesystem på plass kan være forskjellen mellom et vellykket serialiseringstiltak som skaper effektivitet og et komplisert og fordyrende system. Det forutsetter imidlertid at merkesystemet er sikkert, utprøvd og pålitelig og kan integreres fullstendig i eksisterende systemer og arbeidsflyter for å sikre administrering av én enkelt kilde til reelle data samt at det kan skaleres og tilpasses forretningspraksiser som er i stadig endring.

BarTender er hjertet i løsningen for sporbarhetsmerking

BarTender®-programvare er en sikker komponente i validerte installasjoner på anlegg for produksjon og pakking av legemidler rundt om i verden. Legemiddelindustrien velger BarTender for dens enkle distribusjon og konfigurerbare teknologi med bransjekompetanse i ryggen – vi forstår hvilke krav til overholdelse av forskrifter og prosesser bransjen står overfor.

Last ned vår gratis 30-dagers prøveversjon av BarTender for å se selv eller kontakt oss å lære mer.


Integrasjon

Sømløs integrasjon med ERP-systemer som Oracle og SAP muliggjør automatisering på virksomhetsnivå. Dette gir økt merkingsnøyaktighet samtidig som effektiviteten i hele forsyningskjeden forbedres.

Kontroll og samsvar

Den sentraliserte kontrollen BarTender-versjonene Enterprise Automation og Automation tilbyr, kobler dine forretningsdata til et bredt utvalg av skrivere og merkeenheter uavhengig av om du har én enhet på ett enkelt sted, eller tusenvis av enheter på lokasjoner rundt om i verden.

BarTender sørger også for den sikre, reviderbare strekkoden som gir regulatorisk samsvar og holder bedriften i gang. Hver versjon av BarTender inkluderer over 95 forskjellige symbolikker, blant annet GS1 lineære og Data Matrix-strekkoder for legemidler og tradisjonell lineær Pharmacode, med to spor, 2D og farger.

Sikkerhet

BarTender bidrar til å oppfylle de sikkerhetskrav som er avgjørende for legemiddelindustrien, og gir sporbarhet gjennom hele merkeprosessen i versjonene Enterprise Automation og Automation. Lag med egendefinerbare innstillinger gir bred beskyttelse med sikkerhetsfunksjoner som spenner fra enkle «bare utskrift»-innstillinger til komplekse rollebaserte tillatelser og etikettformatkryptering.

Fleksibilitet

Forskriftene og produksjonslandskapene vil fortsette å endre seg, og BarTenders Intelligent TemplatesTM gjør deg i stand til å raskt forvandle dine design, formater og prosesser med støtte for oppfylling av alle statid endrende standarder for samhandling. Med Enterprise Automation- og Automation-versjonenes kraftige, tilpassbare serialiseringsmuligheter, sikrer BarTender fullt samsvar med globale krav til sporingsmerking. I tillegg sørger BarTenders evne til inkrementering over skrivere på et nettverk for understøtting av beste praksis når det gjelder håndtering av sentralisert serienummerering.


Hvilken BarTender passer for deg?

Velg en versjon under for å lære mer, eller last ned en gratis 30-dagers prøveversjon for å utforske alle BarTenders funksjoner og se hvordan den kan løse dine vanskeligste krav til merking, strekkoder m.m. Eventuelt må du gjerne kontakte oss for å lære mer om hvorfor BarTender er den mest pålitelige programvaren av sitt slag.

Opprett
(design og skriv ut)

Basic Edition

Professional Edition

Kom i gang på bare noen minutter!

Alle Basic-funksjoner, pluss:

 • Design og skriv ut etiketter, kort, magnetstripekort m.m.
 • Optimer utskriftshastigheten til enhver skriver eller merkeenhet.
 • Design dataregistreringsskjemaer som gir datavalidering og aksepterer inntasting fra tastaturet eller strekkodeskanneren på utskriftstidspunktet.

Lisensiert per PC

 • Les av data fra CSV-filer, databaser og Excel. Du kan enkelt søke og velge dokumenter som skal skrives ut.
 • Kod RFID-etiketter.

Lisensiert per PC

Opprett og automatiser
(Design, skriv ut og kontroller)

Automation Edition

Enterprise Automation Edition

Alle Professional-funksjoner, pluss:

Alle Automation-funksjoner, pluss:

 • Automatisk utskrift fra alle operativsystemer, systemer eller enheter som svar på dataoverføringer og SDK-forespørsler.
 • Design som bruker Intelligent Templates for å redusere vedlikeholdsbehovet.
 • Sikre utskriftsmiljøet med bruker- og grupperoller.
 • Overvåke utskriftsstatusen i sanntid og vis detaljert historikk over systembruk.

Lisensiert per skriver

 • Automatisk utskrift som svar på kommunikasjon med webtjeneste-API-er eller TCP/IP-kommunikasjon.
 • Integrer med SAP og Oracle.
 • Dra nytte av sentralisert systembehandling, nettleserbasert utskrift, sentralisert lagring av maler med revisjonskontroll, støtte for elektronisk signatur, full SDK-kontroll, smartkortkoding m.m.

Lisensiert per skriver


Beslektet informasjon

Bransjeløsning
Kontroll på merking i forsyningskjeden

Globale bedrifter innen produksjon, distribusjon, transport, 3PL og varehus har valgt BarTender for merking til forsyningskjeden. Lær hvordan BarTender kan bidra til å effektivisere din virksomhet og hjelpe deg til å samhandle mer effektivt med hele forsyningskjeden.

Bransjeløsning
Merking av medisinsk utstyr

BarTender er den sikre og pålitelige merkingsprogramvaren som tilpasser seg og skalerer til å møte dagens globale regulatoriske og forretningsklima. Lær hvordan BarTender hjelper produsenter av medisinsk utstyr rundt om i verden med effektivisere sine forsyningskjeder og være i samsvar med reglene for Uniform Device Identification (UDI).

Informasjonsdokument
BarTender systemsikkerhet

BarTender inkluderer avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter virksomheten, data og intellektuell eiendom og samtidig sørger for samsvar med globale regulatoriske standarder. Lær om BarTender og kryptering, rollebasert tilgang, elektroniske signaturer, revisjonsspor m.m.

PDF-dokument
BarTender-programvare for merking av medisinsk utstyr

Last ned denne informasjonen for å få mer informasjon om BarTender og merking av medisinsk utstyr.

Case-studie
Global sentralisering og SAP-integrasjon hos emballasjeselskapet Vetter Pharma

Vetter Pharma oppretter, skriver ut og administrerer sine etiketter direkte fra SAP. Lær hvordan BarTender hjalp Vetter forenkle sitt merkingssystem og møte de globale serialiseringskrav og samtidig opprettholde GMP-samsvar.

Case-studie
Merking av legemidler på tvers av flere globale anlegg i samsvar med FDA 21 CFR del 11

Les om hvordan BarTender forvandlet et svært manuelt sett med merkeprosesser, og medførte økning i forsyningskjedens effektivitet og reduserte risikoen i en distribusjon flere globale legemiddelanlegg i henhold til FDA 21 CFR del 11.

Regulatorisk løsning
BarTender FDA 21 CFR del 11 og GMP

Produsenter som opererer i regulerte miljøer innen legemidler og medisinsk utstyr over hele verden er avhengige av at BarTender sørger for automatiserte sikkerhets-, serialiserings- og sporbarhetsfunksjoner som muliggjør validering av deres merkesystemer i henhold til FDA 21 CFR del 11.

Mer informasjon

Bransjeløsning
Kontroll på merking i forsyningskjeden

Bransjeløsning
Merking av medisinsk utstyr

Informasjonsdokument
BarTender systemsikkerhet

PDF-dokument
BarTender-programvare for merking av medisinsk utstyr

Case-studie
Global sentralisering og SAP-integrasjon hos emballasjeselskapet Vetter Pharma

Case-studie
Merking av legemidler på tvers av flere globale anlegg i samsvar med FDA 21 CFR del 11

Regulatorisk løsning
BarTender FDA 21 CFR del 11 og GMP

Oversikt over BarTender

Kjøp BarTender


Uttalelser fra våre kunder

«Vårt nye system har hevet kvaliteten betraktelig. OPAL- og BarTender®-løsningen sikrer oppretting av korrekt GMP-versjon for automatiserte etikettutskrifter, der et transparent revisjonsspor sikres langs hele produksjonskjeden. Vi planlegger ytterligere integrasjon i disse prosessene som en del av våre pågående globale serialiseringprosjekter.»

– Leder, SAP-nøkkelbruker i produksjon, Vetter Pharma