banner-healthcarejpg

BarTender®-programvare for merking i helsesektoren

Helsesektoren har én hovedoppgave: pasientsikkerhet. Men de må også balansere forskriftsmessige krav og økt press på kostnadskontroll, siden driftsmarginer i helsesektoren er i snitt mindre enn 3 %.

Merking og automatiske identifikasjonsmetoder, slik som strekkoder og RFID, muliggjør datafangst og deling av målene for e-helse og elektroniske journalprogrammer. Disse teknologiene gir koblingen mellom pasienten og dagens EMR/EMR, og hjelper helsepersonell og fasiliteter oppfylle meningsfulle brukerkriterier, muliggjør samsvar med regelverk og gir interoperabilitet mellom systemer som øker nøyaktigheten og effektiviteten i pasientbehandlings- og forsyningskjedeprosesser.

BarTender er hjertet i løsningen for merking i helsesektoren

BarTender®-programvaren brukes på sykehus, apoteker, laboratorier og klinikker rundt om i verden, og muliggjør den datafangst og sporing som helseforetak stiller krav til i dagens forskriftsmiljøer og forsyningskjedemiljøer. Bruk BarTender for å opprette og automatisere merking, strekkoding, RFID-koding og plastkortutskrift som muliggjør informasjonshåndtering i hele helseforetaket, inklusive

 • kontroll av legemiddelbeholdning
 • utlevering på sykehusapotek
 • ompakking av medisiner
 • forsyningskjede- og ressursstyring
 • ISBT 128-merking for lagring og identifisering av blod og annet humant vev
 • pasientidentifikasjon og journalføring
 • patologi og prøvesporing
 • tilgangskontroll og personellidentifikasjon
 • UDI-merking

Helseforetaket velger BarTender for sin enkle distribusjon, evne til rask tilpasning, skalerbarhet og effektive sikkerhetsfunksjoner, som basert på dyp forståelse av de regulatoriske krav og prosesskrav helsesektoren står overfor.

Last ned vår gratis 30-dagers prøveversjon av BarTender for å se selv eller kontakt oss å lære mer.


Kontroll og samsvar

Den sentraliserte kontrollen i BarTender Enterprise Automation og Automation gir deg mulighet til å koble til og behandle informasjon gjennom systemets nettverk, ved å dele data mellom skrivere, enten de er ved sykesengen, på skrivebordet, mobil, kort eller RFID.

BarTender sørger også for den sikre, reviderbare strekkoden som gir regulatorisk samsvar og holder institusjonen i gang. Hver versjon av BarTender inkluderer over 95 forskjellige symbolikker, blant annet GS1, HIBCC, CodaBar, ISBT og Pharmacodes som helseforetak er avhengig av.

Sikkerhet

BarTender bidrar til å oppfylle de sikkerhetskrav som er avgjørende for helsesektoren, og gir sporbarhet gjennom hele merkeprosessen i versjonene Enterprise Automation og Automation. Lag med egendefinerbare innstillinger gir bred beskyttelse med sikkerhetsfunksjoner som spenner fra enkle «bare utskrift»-innstillinger til komplekse rollebaserte tillatelser og etikettformatkryptering.

Fleksibilitet

Forskriftene og produksjonslandskap vil fortsette å endre seg, og BarTenders enkle og intuitive Intelligent TemplatesTM gjør deg i stand til å raskt forvandle dine design, formater og prosesser med støtte for en stadig utvikling i standarder for interoperatibilitet og HL7-basert kommunikasjon.

Sømløs integrasjon med tredjepartssystemer som inkluderer globale legemiddeldatabaser og programvarepakker for ressursstyring muliggjør automatisering, og sørger for systeminteroperabilitet som øker merkenøyaktigheten samtidig som den forbedrer effektiviteten i hele forsyningskjeden.


Hvilken BarTender passer for deg?

Velg en versjon under for å lære mer, eller last ned en gratis 30-dagers prøveversjon for å utforske alle BarTenders funksjoner og se hvordan den kan løse dine vanskeligste krav til merking, strekkoder m.m. Eventuelt må du gjerne kontakte oss for å lære mer om hvorfor BarTender er den mest pålitelige programvaren av sitt slag.

Opprett
(design og skriv ut)

Basic Edition

Professional Edition

Kom i gang på bare noen minutter!

Alle Basic-funksjoner, pluss:

 • Design og skriv ut etiketter, kort, magnetstripekort m.m.
 • Optimer utskriftshastigheten til enhver skriver eller merkeenhet.
 • Design dataregistreringsskjemaer som gir datavalidering og aksepterer inntasting fra tastaturet eller strekkodeskanneren på utskriftstidspunktet.

Lisensiert per PC

 • Les av data fra CSV-filer, databaser og Excel. Du kan enkelt søke og velge dokumenter som skal skrives ut.
 • Kod RFID-etiketter.

Lisensiert per PC

Opprett og automatiser
(Design, skriv ut og kontroller)

Automation Edition

Enterprise Automation Edition

Alle Professional-funksjoner, pluss:

Alle Automation-funksjoner, pluss:

 • Automatisk utskrift fra alle operativsystemer, systemer eller enheter som svar på dataoverføringer og SDK-forespørsler.
 • Design som bruker Intelligent Templates for å redusere vedlikeholdsbehovet.
 • Sikre utskriftsmiljøet med bruker- og grupperoller.
 • Overvåke utskriftsstatusen i sanntid og vis detaljert historikk over systembruk.

Lisensiert per skriver

 • Automatisk utskrift som svar på kommunikasjon med webtjeneste-API-er eller TCP/IP-kommunikasjon.
 • Integrer med SAP og Oracle.
 • Dra nytte av sentralisert systembehandling, nettleserbasert utskrift, sentralisert lagring av maler med revisjonskontroll, støtte for elektronisk signatur, full SDK-kontroll, smartkortkoding m.m.

Lisensiert per skriver


Beslektet informasjon

Case-studie
Merking av insulinpenner i et regionalt apotek

BarTender gir nøyaktighet og pasientsikkerhet ved å integrere informasjon fra legemiddeldatabaser, generere ISMP Tall Man-tekst og automatisere beregning av variablene som kreves for sikker medisindosering og bruk.

Regulatorisk løsning
UDI: Uniform Device Identification

Våre interaktive UDI-verktøy forklarer hva du trenger å vite for å implementere et vellykket UDI-program: Obligatoriske merkingskomponenter, samsvarsdatoer, valg av AIDC og merkingsteknologier, tilnærming mot global harmonisering.

Bransjeløsning
Merking i forsyningskjeden

Globale bedrifter innen produksjon, distribusjon, transport, 3PL og varehus har valgt BarTender for merking til forsyningskjeden. Lær hvordan BarTender kan bidra til å effektivisere din virksomhet og hjelpe deg til å samhandle mer effektivt med hele forsyningskjeden.

Bransjeløsning
Merking av legemidler

BarTender®-programvare er en sikker komponente i validerte installasjoner på anlegg for produksjon og pakking av legemidler rundt om i verden. Lær hvordan legemiddelindustrien bruker BarTender å møte globale forskrifter for sporbarhet og serialisering.

Bransjeløsning
Merking av medisinsk utstyr

BarTender er den sikre og betrodde merkingsprogramvaren som kan tilpasses og skaleres for å dagens globale regulatoriske krav og forretningsklima. Lær hvordan BarTender hjelper produsenter av medisinsk utstyr rundt om i verden med effektivisere sine forsyningskjeder og være i samsvar med reglene for Uniform Device Identification (UDI).

Informasjonsdokument
BarTender systemsikkerhet

BarTender inkluderer avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter virksomheten, data og intellektuell eiendom og samtidig sørger for samsvar med globale regulatoriske standarder. Lær om BarTender og kryptering, rollebasert tilgang, elektroniske signaturer, revisjonsspor m.m.

Regulatorisk løsning
FDA 21 CFR del 11

Produsenter som opererer i regulerte miljøer er avhengige av at BarTender sørger for automatiserte sikkerhets-, serialiserings- og sporbarhetsfunksjoner som muliggjør validering av deres merkesystemer i henhold til 21 CFR del 11.

Mer informasjon

Case-studie
Merking av insulinpenner i et regionalt apotek

Regulatorisk løsning
UDI: Uniform Device Identification

Bransjeløsning
Merking i forsyningskjeden

Bransjeløsning
Merking av legemidler

Bransjeløsning
Merking av medisinsk utstyr

Regulatorisk løsning
FDA 21 CFR del 11

Informasjonsdokument
BarTender systemsikkerhet

Oversikt over BarTender

Kjøp BarTender

Uttalelser fra våre kunder

«Jeg vurderte alle de andre alternativene, og fikk til og med arrangert en demonstrasjon av et annet merkeprodukt. Ingen av dem kunne måle seg med BarTender.»
– Chuck DiTrapano, RPh, apoteksjef, større amerikansk helseforetak