banner-industriesjpg

Etikettprogramvare for alle bransjer og forskrifter

Hver bransje må forholde seg til sine egne stadig endrende forskrifter og standardpraksiser. Selskaper verden over stoler på BarTender til å hjelpe dem med å møte disse kravene i kraft av dens enkle iverksetting og sikre, konfigurerbare teknologi.

Her er bare noen eksempler:

Som et stolt medlem av National Association of Chemical Distributors, hjelper vi kjemikalieprodusenter, distributører og importører med å oppfylle standardene for GHS-merking og andre viktige krav til merking av kjemikalier.

Vi er oppført på Food Logistics-tidsskriftets FL100+-liste over de beste teknologier i næringsmiddelindustrien, og vi hjelper bedrifter med å være i samvar med lovverket som omhandler merking av matallergener i EU og kravene til merking av matvarer i alle land.

BarTender brukes på sykehus, apoteker, laboratorier og klinikker rundt om i verden, og muliggjør den datafangst og sporing som merkesystemer i helseforetak må støtte i dagens forskriftsmiljøer og forsyningskjedemiljøer.

BarTender er en sikker komponent i FDA-samsvarende UDI-installasjoner for merking av medisinsk utstyr, i validerte installasjoner for merking av legemidler og i merkingsstrategier som omfatter logistikk, varehus, transport, samsvar og sporbarhet i forsyningskjeder over hele verden.

Mer informasjon

Bransjer
Kjemikaliemerking
Merking av mat og drikke
Merking i helseforetak
Merking av medisinsk utstyr
Merking av legemidler
Merking i forsyningskjeden

Forskrifter og standarder
EU-krav til merking av matallergener (FIC)
FDA 21 CFR del 11 / GMP tillegg 11
GHS (Global Harmonization System)
UDI (Uniform Device Identification)

Uttalelser fra våre kunder

«BarTenders evne til å integreres med alle ERP-er, systemer for utforming av sikkerhetsdatablader og styringssystemer, kombinert med dens brukervennlige og kraftige Intelligent Templates™, har gjort det til det vårt foretrukne programvareprodukt for å integrere og løse utfordringer knyttet til GHS-samsvarsmerking for alle våre kjemikaliekunder.»
– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)